Aktualności

Przypominamy, że trwa nabór do projektu „Inteligentne Specjalizacje – Nowoczesne Kwalifikacje”  

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby spełniające następujące warunki:

  • osoby w wieku 18 lat i więcej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji/kompetencji zawodowych 
  •  osoby zamieszkujące na obszarze woj. świętokrzyskiego 
  • do udziału zapraszamy szczególnie osoby w wieku 50 lat i więcej oraz os. niepełnosprawne   
JAK ZGŁOSIĆ SIĘ DO PROJEKTU?

Komplet dokumentów rekrutacyjnych (patrz zakładka „dokumenty do pobrania”) można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu 887 788 051 lub pod adresem e-mail: inteligentne.specjalizacje@crse.org.pl