Co oferujemy w ramach projektu?

1. KURS OPERATOR MASZYN CNC 

Kurs OPERATOR MASZYN CNC zostanie przeprowadzony dla 32 osób (4 K, 28 M). Całkowity czas trwania kursu to 160 godzin lekcyjnych (20 dni), w tym 40 godzin zajęć teoretycznych, 120 godzin zajęć praktycznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. ogólną wiedzę o obróbce i skrawaniu, wykorzystywanych urządzeniach, BHP, używanych materiałach, metodach i jakości, ćwiczenia związane między innymi z programowym przygotowaniem materiałów, doborem parametrów, ćwiczenia z samego wykonywania obróbek. Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzymuje certyfikat i uprawnienia do zawodu potwierdzające nabycie kwalifikacji.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje: wyżywienie i materiały szkoleniowe

2. KURS SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG (135)

Kurs SPAWANIA BLACH I RUR SPOINAMI PACHWINOWYMI METODĄ MAG (135) zostanie przeprowadzony dla 32 osób (1 K, 31 M). Całkowity czas trwania kursu to 153 godziny lekcyjne (19 dni) w tym 33 godziny zajęć teoretycznych, 120 godzin zajęć praktycznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. ogólną wiedzę o spawalnictwie, urządzeniach, BHP, używanych materiałach, metodach i jakości, ćwiczenia dotyczą przygotowania materiałów, doboru parametrów, wykonywania złączy. Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat ISG potwierdzający uzyskane kwalifikacje i uprawnienia.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje: wyżywienie i materiały szkoleniowe

3. KURS KOSMETYCZKA W BRANŻY TURYSTKI ZDROWOTNEJ ORAZ PROZDROWOTNEJ 

Kurs KOSMETYCZKA W BRANŻY TURYSTKI ZDROWOTNEJ I PROZDROWOTNEJ zostanie przeprowadzony dla 48 osób (48 K). Całkowity czas trwania kursu to 120 godzin lekcyjnych (15 dni), w tym 40 godzin zajęć teoretycznych, 80 godzin zajęć praktycznych. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje m.in. zabiegi z kosmetologii pielęgnacyjnej, upiększającej i leczniczej twarzy i ciała, Medical Spa-działalność kosmetyczna w uzdrowisku. Na zakończenie kursu przeprowadzony zostanie egzamin zewnętrzny. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje w zakresie zawodu kosmetyczki.

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje: wyżywienie i materiały szkoleniowe

4. KURS RECEPCJONISTY W BRANŻY TURYSTYKI ZDROWOTNEJ ORAZ PROZDROWOTNEJ   

Kurs RECEPCJONISTA W BRANŻY TURYSTKI ZDROWOTNEJ I PROZDROWOTNEJ zostanie przeprowadzony dla 32 osób (30 K, 2 M). Czas trwania kursu – 40 godzin lekcyjnych (5 dni), w tym zajęcia teoretyczno – praktyczne. Program obejmuje między innymi organizację pracy recepcjonisty w uzdrowiskach, hotelach, obsługa klientów, turnusów rehabilitacyjnych, pobytów relaksacyjnych oraz promocję. Na zakończenie kursu zostanie przeprowadzony egzamin zewnętrzny. Uczestnik po zdaniu egzaminu otrzyma certyfikat potwierdzający uzyskane kwalifikacje.  

W ramach szkolenia uczestnik otrzymuje: wyżywienie i materiały szkoleniowe