Rekrutacja
Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Regulamin rekrutacji (plik do pobrania)
Załącznik nr 1 - formularz zgłoszeniowy (plik do pobrania)
Załącznik nr 2 - oświadczenie uczestnika projektu o spełnieniu kryteriów kwalifikacyjnych (plik do pobrania)
Załącznik nr 3 - oświadczenie uczestnika projektu dot. przetwarzania danych (plik do pobrania)
Załącznik nr 4 - umowa uczestnictwa w projekcie (plik do pobrania)
Załącznik nr 5 - oświadczenie dot. wsparcia szkoleniowego (plik do pobrania)

Kto może wziąć udział w projekcie?

Uczestnikami Projektu mogą być:

  • Osoby w wieku 18 lat i więcej
  • Osoby, które zamieszkują teren województwa świętokrzyskiego
  • Osoby uczące się, osoby pracujące, osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo
  • Szczególnie mile widziane są osoby po 50 roku życia oraz osoby z niepełnosprawnościami  

Rekrutacja realizowana będzie z uwzględnieniem zasady równych szans i płci oraz zrównoważonego rozwoju. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkich chętnych spełniających wyżej wymienione kryteria.    

Jak zgłosić się na szkolenie?

Komplet dokumentów rekrutacyjnych można składać osobiście w Biurze Projektu bądź przesyłać je drogą pocztową, mailem lub faksem.
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu 887 788 051 lub poprzez kontakt mailowy: inteligentne.specjalizacje@crse.org.pl